Pages Menu
Categories Menu

Strona glowna

Nieruchomość to jedna z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego obecnie.

Strona glowna

Dokładnie rzecz ujmując jest to część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębną własność, czyli grunt, równie budynki trwale związane z gruntem oraz cześć takich budynków. Krótko mówiąc nieruchomość, to ziemia, budynki (domy, budynki gospodarcze, użytkowe itp.), mieszkanie (czyli część budynku). Wyodrębnienie nieruchomości powinno odbywać się pod względem prawnym, czyli własnościowym oraz fizycznym – www.husky.org.pl/sklep/canicross-sprzet/ geodezyjnym, w odniesieniu do innych gruntów. Nieruchomość można rozpatrywać również w ujęciu ksiąg wieczystych, która mówi, że jest to część powierzchni ziemi, dla której urządzono księgę wieczystą, czyli rejestr, który ukazuje stan prawny nieruchomości.

Artykuł dzięki: